นักศึกษาได้ไปฝึกงานและพักรับประทานอาหารกลางวันกับผู้อำนวยการ

คุณอาจชอบ?