ได้พบกับนักเรียนคนหนึ่งซึ่งอยู่ใกล้กับไซง่อนระหว่างการเดินทางเพื่อทำธุรกิจ

คุณอาจชอบ?