แค่มีชีวิตอยู่เท่านั้นจะรู้ว่าตัวเองเท่ขนาดไหน...

คุณอาจชอบ?